U bent hier

Home | Gevel

Keramische steenstrips

Nederland baksteenland! Het gebruik van baksteen is sterk verankerd in onze bouwcultuur. Het product heeft zich ruimschoots bewezen als een mooi, duurzaam, onderhoudsvrij, onbrandbaar en betaalbaar bouwproduct. In de loop der tijd ontwikkelde de keramische steenstrip zich naast de metselbaksteen, aanvankelijk vooral voor decoratieve doeleinden binnenshuis. Later volgden toepassingen als afwerking van betonlateien en de onderkant van balkonplaten. Van de laatste jaren is de sterke opkomst van de keramische steenstrip als volwaardige keramische gevelbekleding.

Systeem

Keramische steenstrips worden nooit enkelvoudig toegepast maar altijd als keramisch steenstripsysteem. Dat is de combinatie van keramische strip, verbindingsmiddel, drager en waar nodig bevestigingsmiddelen voor deze drager. De kwaliteit van een systeem is bepalend voor onder andere de levensduur, weersbestendigheid en brandveiligheid maar ook voor mechanische eigenschappen en esthetica.

Technische eisen

De technische eisen waaraan een keramisch steenstripsysteem moet voldoen hebben betrekking op brand, geluid, thermische isolatie aarde, waterdichtheid, waterdampdoorlatendheid, mechanische eigenschappen, vorstbestendigheid en levensduur. Deze eisen zijn af te leiden uit de betreffende ETAG (European Technical Assessment Guideline), uit NEN-EN normen en BRL-en (beoordelingsrichtijnen).

Voor het functioneel en technisch goed functioneren van het systeem als geheel is essentieel dat draagstructuur, lijm en keramische strip goed op elkaar zijn afgestemd. Hierbij is de levensduur van de onderling toegepaste materialen in de praktijk een belangrijk aspect. De weerstand tegen wisselingen in temperatuur, vochtigheid en krimp moeten daarom vooraf goed worden getest op geschiktheid.

KNB adviseert de combinatie van keramische buitenschil, lijm en drager te (laten) testen op vorstdooiweerstand en op weerstand tegen verandering in vorm onder invloed van vocht, temperatuur en mechanische belastingen. Indien gewenst of nodig wordt voorts de chemische weerstand, corrosiebestendigheid en weerstand tegen Uv-straling getest. Dit advies geldt voor prefab-systemen, maar ook voor situaties waarin op de bouwplaats (‘in situ’) door verkleving isolatie en keramische steenstrips tot een systeem bijeen worden aangebracht.

Lees het gehele artikel van het KNB